Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest:Odjazdowe Animacje z siedzibą w Łodzi, ul. Bazarowa 8/5, 91-053 Łódź, NIP 7262560790, REGON 101476090

2. Cel przetwarzania danych osobowych: świadczenie usług zgodnie z profilem działalności – dokonanie wyceny usługi, wykonanie usługi, zawarcie umowy, obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (wystawienie faktury, rachunku), wypełnienia obowiązków związanych z RODO, cele marketingowe.

 3. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r.

 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE. L nr 119,  str. 1). 

4. Informujemy, że przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych, przy uwzględnieniu innych przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej  i papierowej. Okres przechowywania danych osobowych regulują inne przepisy prawa.

 7. Informujemy, że przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.